Top Gainer

Contract Name Option Type Expiry Last Traded Price(₹) LTP Change(₹) LTP Change(%) Volume
COTAUGOC20 XX 31-Aug-20 810.00 810.00 21474836.47 1
CPO XX 30-Sep-20 729.00 11.90 1.65 1236
CPO XX 30-Oct-20 725.00 11.60 1.62 190
CPO XX 31-Aug-20 737.30 9.40 1.29 2818
KAPAS XX 30-Apr-21 994.50 12.50 1.27 80
COTTON XX 27-Nov-20 17160.00 190.00 1.11 13
COTTON XX 30-Oct-20 17170.00 150.00 0.88 19
CRUDEOIL XX 19-Aug-20 3157.00 26.00 0.83 28064
CRUDEOIL XX 21-Sep-20 3194.00 26.00 0.82 109
GOLDGUINEA XX 30-Oct-20 42310.00 173.00 0.41 119
GOLDPETAL XX 30-Oct-20 5325.00 21.00 0.39 1289
COTTON XX 31-Aug-20 16340.00 60.00 0.36 322
ALUMINIUM XX 31-Aug-20 146.85 0.45 0.30 1116
GOLDPETAL XX 31-Aug-20 5290.00 15.00 0.28 134694
GOLDGUINEA XX 30-Sep-20 42111.00 101.00 0.24 2837
GOLD XX 05-Oct-20 52020.00 91.00 0.17 20040
ALUMINIUM XX 30-Sep-20 147.70 0.25 0.16 27
GOLDM XX 04-Sep-20 52232.00 88.00 0.16 62333
GOLD XX 04-Dec-20 52200.00 73.00 0.14 638
GOLDGUINEA XX 31-Aug-20 42239.00 57.00 0.13 9994